Dienstverlening

Vier categorieën

In België zijn er 251 brandweerdiensten voor 589 gemeenten. Deze diensten bestaan uit 5 000 beroepsbrandweermannen en 11 000 vrijwilligers. De brandweerdiensten zijn ingedeeld in vier categorieën in functie van hun belang.

 • Categorie X omvat de vijf grootste brandweerdiensten. Die korpsen zijn samengesteld uit beroepspersoneelsleden.
 • Categorie Y is die van de 'gemengde diensten' omdat deze korpsen zijn samengesteld uit zowel beroepsbrandweermannen als vrijwilligers. België heeft 25 gemengde diensten, verdeeld over de grote steden.
 • Categorie Z omvat de korpsen die uitsluitend uit vrijwilligers bestaan. Het gaat om de omvangrijkste groep: 122 korpsen maken er deel van uit.
 • Brandweerdiensten van categorie C worden ook wel 'autonome centra' genoemd. Ze zijn hoofdzakelijk samengesteld uit vrijwilligers. Ze onderscheiden zich van categorie Z door de omvang van hun interventiezone: korpsen van categorie C beschermen alleen hun gemeenten.

Opdrachten van de brandweer

De brandweer blust niet alleen branden. Hij neemt ook alle hulpinterventies op lokaal niveau voor zijn rekening. De brandweer komt tussenbeide bij:

 • ongevallen (op de openbare weg of in de woningen)
 • catastrofen en rampen
 • schadegevallen, inclusief bestrijding van chemische en nucleaire ongevallen

De brandweer heeft ook een belangrijke preventieve taak: zij moeten de preventie- en veiligheidsmaatregelen controleren die zijn voorgeschreven door de openbare overheden.

De wet bepaalt dat de hulpdiensten acht soorten opdrachten gratis moeten uitvoeren:

 • de bestrijding van branden en ontploffingen
 • technische hulpverleningswerkzaamheden die nodig zijn om mensen te beschermen of te redden
 • de bestrijding van rampen
 • de coördinatie van hulpverleningsoperaties
 • internationale opdrachten van civiele bescherming, behalve opdrachten die te maken hebben met de bestrijding van vervuiling
 • drinkwaterbevoorrading aan de burger, bij een ernstig watertekort of een waterkort dat een omvangrijk gebied treft
 • de bevolking waarschuwen bij gaslekken, ontploffingsgevaar …
 • interventies naar aanleiding van een loos alarm

 

(bron:belgium.be)

Legetøj og BørnetøjTurtle